Publikation

Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Autor: 
Vladimír Czumalo
Milan Pech
Pavla Machalíková
Tomáš Winter
Nakladatel: 
Arbor vitae a Artefactum – nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR
v. v. i.
Grafická úprava: 
Tereza Hejmová
Adéla Svobodová
Vazba: 
pevná
Další popis: 
English summary
Rok vydání: 
2019
ISBN: 
978-80-88256-10-6
Počet stran: 
400
Cena: 
850

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Venkov, lidové tradice a výtvarná kultura venkovského lidu jsou v různých formách součástí našeho života. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století.

Věnuje se objevování venkova a jeho obyvatel kolem roku 1800 v souvislosti s kultem přírody a zkoumání „přirozených“ počátků společnosti, moderních národů a jejich kultury i charakteru. Zaměřuje pozornost na lidovou kulturu jako zdroj národního umění, mytizaci venkova jako exotického prostředí nebo na lidové umění inspirující kubismus a historické avantgardy. Závěr knihy se zabývá politizací folkloru v 50. letech 20. století i jeho obsahovým vyčerpáním.
Kniha pojímá vedle architektury, obrazů, soch, kreseb, grafik a fotografií českých, ale i zahraničních umělců i vybraná filmová díla.