Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století

Emil Orlik, Kout mého atelieru, kolem 1912, soukromá sbírka

Velkým tématem moderní doby se po roce 1800 stal sám umělec, jeho postavení ve společnosti i budování jeho uměleckého sebevědomí tváří v tvář anonymnímu publiku.

Výstava si klade za cíl ukázat toto téma z různých současných pohledů a propojit české umění s evropským kontextem.