Publikation

Otto Gutfreund – sochař

Autor: 
Alena Pomajzlová
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Jan Dienstbier – Martin Bušek
Vazba: 
měkká
Další popis: 
English summary
Rok vydání: 
2017
ISBN: 
978-80-88027-21-8
Počet stran: 
130
Cena: 
290

Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století. Jeho tvorba se dělí na dvě etapy, jež se liší formálními principy i společenským ohlasem. První spadá do desátých let 20. století, kdy řešil na základě principů kubismu nové prostorové utváření sochy. Druhá, civilistní etapa se řadí k moderním realismům dvacátých let a oproti individualistické moderně předválečného období se rozrůstá o veřejné zakázky.

Tohoto tradičního stylového vymezení se však publikace nedrží, naopak chce obě oddělené oblasti propojit. Soustřeďuje se na tři hlavní sochařské úkoly – na reliéf, figuru a portrét/hlavu – a na kresby, které s vybranými díly souvisejí. Záměrem je poukázat přes vnější rozdílnost Gutfreundových prací na kontinuitu jeho tvorby.