Publikation

Miloš Šejn. Býti krajinou / Being Landscape

Autor: 
Ladislav Kesner
Nakladatel: 
Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Marek Jodas
Vazba: 
Měkká vazba
Další popis: 
Česky / English
Rok vydání: 
2010
ISBN: 
978-80-87164-31-0 (AV); 978-80-86415-70-3 (ZČG)
Počet stran: 
144
Cena: 
300

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Usilování ‘stát se krajinou’ je v případě tvorby Miloše Šejna ukotveno ve výsostně osobním, subjektivním vědomí, nikoli v teoretických diskurzech, ovládajících uměleckou a kritickou scénu.“ Kniha zachycuje jedinečným způsobem genezi a vývoj Šejnova tělesného a duševního kontaktu s přírodou, rituály a meditace, jejichž prostřednictvím umělec dochází k splynutí s fenoménem přírodního světa.

Publikace se soustředí na tu část umělcovy tvorby, která „ponechává stranou ty […] interakce s přírodou, jejichž výsledkem je nějaký materiální artefakt v podobě malby, grafického záznamu, autorské knihy apod., a soustřeďuje se výhradně na akce a díla,
v nichž samotné umělcovo tělo funguje jako výlučné obrazové a expresivní médium a jež jsou z logiky věci zachytitelné pouze optickým obrazem a zvukovým záznamem na fotografii, videu nebo filmu.“

Listování knihou - video