Publikation

MIKOLÁŠ ALEŠ V PLZNI

Autor: 
Jana Domanická
Petr Domanický
Ivana Jonáková
Jan Mergl
Jarmila Štogrová
Editor: 
Ivana Jonáková
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Luboš Drtina
Vazba: 
Měkká vazba
Rok vydání: 
2013
ISBN: 
978-80-86415-88-8
Počet stran: 
86
Cena: 
150

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Kniha vydaná u příležitosti výstavy, kterou připravily Západočeská galerie v Plzni a Západočeské muzeum v Plzni ke 100. výročí umělcova úmrtí.

Publikace představuje v novém souhrnu Alšova sgrafita a fresky, jimiž v letech 1892 až 1904 vyzdobil 19 plzeňských domů postavených architektem Rudolfem Stechem. Jde o výjimečný soubor Alšových prací, který patří k vrcholům umělcovy tvorby a nemá ve své ucelenosti v Čechách obdobu.
Vedle známých návrhů – kartonů s historickými, alegorickými i žánrovými tématy – jsou poprvé k vidění také Alšovy předlohy k ornamentální výzdobě fasád či ojedinělé barevné návrhy objevené nedávno v muzejních sbírkách. Témata výzdoby si většinou volil Mikoláš Aleš sám a zahrnují široké spektrum námětů z české historie a literatury, žánrových motivů a scén z plzeňské a chodské historie. Výstava dokumentuje následný osud jak Alšových kartonů, tak i sgrafit a fresek samotných, které v několika případech podlehly rychle vlivům počasí a byly s větší či menší věrností opravovány a upravovány během celého 20. století. Pomocí modelů a fotografií je přiblížen technický postup vzniku novorenesančního sgrafita: od první skici až po přenesení kartonu velkého formátu na fasádu a práci přímo v omítce. Výstava se zabývá i rolí Štechových novorenesančních novostaveb v historickém jádru Plzně a jejich vlivem na celkový ráz centra města, jak ho známe dnes.