Publikation

František Pacík (1927-1975)

Autor: 
Marie Klimešová
Nakladatel: 
Arbor vitae
Grafická úprava: 
Filip Skalák
Další popis: 
Obsahuje životopisná data, přehled výstav a realizací. English summary
Rok vydání: 
2009
ISBN: 
978-80-87164-04-4
Počet stran: 
160
Cena: 
300

Monografie Marie Klimešové poprvé představuje pozoruhodné dílo jednoho z nejzajímavějších sochařů generace českých umělců 60. let. Přes svůj evidentní talent zůstával Pacík solitérem, jehož obtížně uchopitelná expresivní tvorba nenašla za jeho života odpovídající interpretaci. Monografie se obšírně věnuje jak plastikám, tak umělcovým pastelům, které napomáhají pochopení tohoto díla a které ukazují, že Pacík nepochybně navazoval na symbolistní zdroje a ezoterickou zkušenost. Kniha je vybavena mnoha reprodukcemi Pacíkových prací včetně vynikajících dobových fotografií řady nezvěstných soch, jejichž autorem je Jan Šplíchal.

Vydáno k retrospektivní výstavě Františka Pacíka v Západočeské galerii v Plzni, výstavní síni Masné krámy, 29. ledna - 19. dubna 2009.