Edukační programy

k výstavě Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století

aneb Jak zábavnou formou vnímat umělecké dílo

seminář pro učitele

Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi

Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi s tematickými stanovišti

Brožura neformálního vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Kombinovaný program s dílnou pro všechny typy škol