Aktuelle Programme

LETNÍ TVOŘENÍ V GALERII

07/07/2020 - 08:30
výstavní síň

Dílny pro děti od 7 – 15 let. 4 dny tvoření v galerii s edukátory ZČG a dalšími přizvanými hosty. Více info na emailu: cislerova@zpc-galerie.cz, nebo tel.: 377 908 536.

ODPOLEDNÍ ČAJ U LOOSŮ

28/07/2020 - 18:00
dvorek Pražská 13

Divadelní hra ze života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire.
Účinkuje Poetické divadlo.

MOUDŘÍ BLÁZNI ANEB HUMOR Z OSVOBOZENÉHO DIVADLA

31/07/2020 - 18:00
dvorek Pražská 13

Účinkuje Poetické divadlo, Ivana Janečková, klavír a Hana Spinethová, zpěv.

KONCERT STŘEDOVĚKÉ SKUPINY GUTTA

14/08/2020 - 18:00
dvorek Pražská 13

Zazní písně milostné, pijácké, veselé i lyrické.
Uvádí Jiří Hlobil.

Vernissage der Ausstellung DIE LANDSCHAFTEN DER KUNST. Der schweizerische Kritiker William Ritter (1867-1955) und das Mitteleuropa

15/10/2020 - 17:00
Ausstellungssaal „13“