Publikation

50 mistrovských děl českého umění období fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Autor: 
Aleš Filip
Šárka Leubnerová
Roman Musil
Alena Pomajzlová
Marie Rakušanová
Ivana Skálová
Markéta Theinhardtová
Editor: 
Roman Musil
Nakladatel: 
Scala Arts & Heritage Publishers Ltd.
Grafická úprava: 
Bušek & Dienstbier
Vazba: 
měkká
Rok vydání: 
2023
ISBN: 
978-1-78551-428-9
Počet stran: 
120
Cena: 
270

Vedoucí projektu: Bethany Holmes (Scala) a Tomáš Hausner (ZČG)
Jazyková redakce: Tomáš Hausner
Jazyková korektura: First Edition Translations Ltd, Cambridge

Fotografie a reprodukce: ADAGP, Paris; Alamy Stock Photo; Malwina Antoniszczak; Archiv NGP; Markéta Theinhardtová; Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Západočeská galerie v Plzni (Karel Kocourek, Oto Palán); Západočeské muzeum v Plzni (Ivana Michnerová)

 

Kolekce umění doby fin de siécle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni patří k tomu nejlepšímu, co se nachází v českých veřejných sbírkách. Zahrnuje všechny důležité tendence, které se objevili na tehdejší výtvarné scéně, tedy naturalismus, symbolismus, impresionismus a secesi. České umění se v této době výrazně integrovalo do mezinárodních struktur a řada umělců z českých zemí studovala, vystavovala nebo působila v klíčových kulturních metropolí Evropy, jakými byly Vídeň, Mnichov a Paříž. V plzeňské kolekci jsou tak zastoupeny i dvě osobnosti, které dosáhli celosvětového věhlasu: jeden z nejvýznamnějších představitelů secesního umění Alfons Mucha a pozdější spoluzakladatel abstraktní malby František Kupka. Vedle nich ale plzeňská sbírka obsahuje také díla dalších významných tvůrců, kteří formovali podobu výtvarné scény této doby – namátkou můžeme jmenovat Antonína Slavíčka, Jana Preislera, Jaroslava Špillara, Luďka Marolda či Václava Brožíka.

Tato kniha, která je již třetím výstupem dlouhodobého společného projektu Západočeské galerie v Plzni a prestižního londýnského nakladatelství Scala Arts & Heritage, představuje padesátku děl vybraných ředitelem galerie Romanem Musilem s anotacemi předních českých i zahraničních odborníků na výtvarné umění přelomu 19. a 20. století.

 

Publikaci je možné zakoupit na našem e-shopu.