ZRUŠENO: Terapeutický aspekt volnočasových aktivit

Místo: 
přednáškový sál, Pražská 13
Datum: 
31/03/2020 - 17:00

Přednáší Vladimír Blažek.

Smysluplné využívání volného času, díky němuž může jedinec rozvíjet svůj potenciál, přináší možnost seberealizace, pocit vlastní hodnoty a životní spokojenosti. Konstrukce a rekonstrukce této oblasti hraje důležitou roli i v rámci terapie, zejména závislých pacientů nebo pacientů např. schizofrenního okruhu, kde může snižovat riziko relapsu.