Zmizelá Plzeň

Na historických obrazech ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, na fotografiích, v modelech a řadě dokumentů výstava připomíná stavby i celé části města, které zanikly nebo doznaly podstatných změn.