Zimní antifonář plzeňského faráře Mikuláše

Autor: 
dvorské dílny; Mistr Geronského martyrologia – okruh
Rok/interval vytvoření: 
1412

Knihovna Národního muzea

Rukopis vznikl na objednávku plzeňského faráře Mikuláše roku 1412 v dílně, která navazovala na pražskou dvorskou produkci. Konkrétně jsou nalézány analogie se Zlatou bulou Karla IV., s tvorbou Mistra Antverpské Bible a s Mistrem Geronského martyrologia. Antifonář je opatřen skromnou výzdobou: dvě figurální iniciály, osm ornamentálních malovaných iniciál, četné kaligrafické iniciály zdobené fleuronée a mnohé kadely.

Výzdoba je velmi kvalitní. Ve fleuronée se kromě klasického typu vyskytují kresebné variace malované ornamentiky, které v době po roce 1400 užívali jen nejlepší florátoři. Zajímavá je též malovaná ornamentika – dobově obvyklé typy těl iniciál svírají vnitřní pole s tapetovými vzory nebo s nitkovými rozvilinami a dílčí kompozice předjímají Mistra Mandevillova cestopisu, nejkvalitnějšího tvůrce činného v Čechách až do třicátých let 15. století. Repertoár rostlinné ornamentiky je přizpůsoben dobově nejprogresivnějším formám Mistra Hazmburského misálu, ojediněle se objevuje i citace typu akantu vzácně užívaného ve výzdobě Misálu Jana ze Středy v šedesátých letech 14. století a výrazněji zjednodušeně transformovaného ve výzdobě Antverpské Bible po roce 1400. Kvalitu iluminací dokládají figurální výjevy spojované s okruhem Mistra Geronského martyrologia.