ZE STŘEDU VEN – UMĚNÍ REGIONŮ 1985-2010

02/04/2014 - 08/06/2014
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Michal Koleček, Ladislav Daněk
Kurátor: 
Marcela Štýbrová

Výstava hledá odpovědi na řadu otázek spojených s procesem decentralizace české umělecké scény a rozvojem nových uměleckých center. Výstava mapuje vývoj regionálních uměleckých scén v časovém rozmezí 1980–2010. Zvolena byla tato centra: České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín. Na výstavě je představena tvorba třiceti tří umělců.

Výstava ZE STŘEDU VEN - UMĚNÍ REGIONŮ 1985-2010 hledá odpovědi na řadu otázek spojených s procesem decentralizace české umělecké scény a rozvojem nových uměleckých center. Zaměřuje se přitom nejprve na podhoubí, ze kterého tyto scény čerpaly při svém dynamickém rozvoji, přičemž si všímá především situace druhé poloviny osmdesátých let 20. století, kdy se již drobila ostražitost totalitní ideologie a i na „venkově“ se postupně etablovala celá řada výrazných tvůrčích individualit.
Výstavní projekt dále zkoumá jednotlivá specifika, kterými v průběhu devadesátých let konkrétní regionální okruhy postupně obohacují širší umělecký kontext. Patří mezi ně například důraz kladený na sociální ukotvení umělecké produkce typický především pro ostravskou nebo ústeckou scénu, který vyrůstá z vypjatého sociálního paradigmatu českých postindustriálních periferií v procesu jejich společenské transformace.
Výstava se rovněž soustředí na neokonceptuální tendence rozvíjené jak pod vlivem místního prostředí, tak v silném propojení s mezinárodním kontextem od počátku nového tisíciletí. V neposlední řadě se potom zabývá výraznými autorskými individualitami, které svými aktivitami uměleckými ale také organizačními či galerijními zásadně ovlivnily konkrétní lokality.
Výstava mapuje vývoj regionálních uměleckých scén v časovém rozmezí 1985–2010. Zvolena byla tato centra: České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín. Na výstavě je představena tvorba třiceti tří umělců.

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI
Daniel Balabán, Jana Bernartová, Pavel Forman, René Hábl, Eduard Halberštát, Vladimír Hanuš, Daniel Hanzlík, Vladimír Havlík, Michal Kalhous, Kamera Skura, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Jan Krtička, Jiří Kubový, Jiří Lindovský, Petr Lysáček, Vratislav Karel Novák, Zdeněk Macháček, Štěpán Málek, Václav Malina, Milan Maur, Luděk Míšek, Pavel Mrkus, Hana Puchová, Jiří Surůvka, Jan Stolín, Jiří Šigut, Michal Škoda, Zdeněk Šmíd, Michaela Thelenová, Benedikt Tolar,  Robert Vlasák, Eva Výborná

Autory koncepce výstavy jsou doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) a Mgr. Ladislav Daněk (Muzeum umění Olomouc).
K výstavě bude ve spolupráci UJEP a ZČG vydána stejnojmenná publikace a uskutečněna jednodenní konference nazvaná SÍLA REGIONU konaná dne 21. května 2014.

TISKOVÁ KONFERENCE
úterý 1. dubna od 13 hodin, přednáškový sál ZČG, Pražská 13
VERNISÁŽ
úterý 1. dubna od 17 hodin, výstavní síň Masné krámy

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky s kurátory výstavy

22. 4. / 16:00 Michal Koleček
21. 5. / 17:00 Michal Koleček
30. 5. / 18:00 Michal Koleček
3. 6. / 16:00 Ladislav Daněk

Cyklus přednášek
16. 4. / 17:00 HRADEC KRÁLOVÉ (Martina Vítková) a OSTRAVA (Tomáš Knoflíček)
22. 4. / 17:00 LIBEREC (Adéla Hrušková, Romana Veselá) a ÚSTÍ NAD LABEM (Michal Koleček)
6. 5. / 17:00 ČESKÉ BUDĚJOVICE (Jiří Ptáček) a PLZEŇ (Marcel Fišer)
3. 6. / 17:00 OLOMOUC A ZLÍN (Ladislav Daněk)

REALIZAČNÍ TÝM
Koncepce výstavy: Michal Koleček a Ladislav Daněk
Kurátorka výstavy: Marcela Štýbrová
Spolukurátoři: Adéla Hrušková, Romana Veselá, Petr Jindra, Tomáš Knoflíček, Jiří Ptáček, Martina Vítková
Spolupráce: FUD UJEP v Ústí nad Labem
Architektonické řešení: Jan Čapek
Grafický design: Michal Kukačka, studio Mančaft
Jazyková redakce: Marta Nožková
Překlad do angličtiny: Josef Procházka

Výstavu připravila Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s  Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

PARTNEŘI
Plzeňský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Plzeň 2015, Nadace 700 let města Plzně, Bohemia Sekt, Rada galerií ČR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Mladá fronta DNES, Art-antiques, I-Prague, Český rozhlas Plzeň, Centrum Bavaria-Bohemia, plzen.cz, railreklam

POPISKY FOTEK:
Daniel Balabán, Poppy Day, malba, 2004
Jiří Surůvka, Otcův vůz, objekt, 1983
René Hábl, Adamann, malba, 2007
Pavel Mrkus, A Prayer of PW20/LW, video, 2001
Eduard Halberštát, Hasičské družstvo, malba, 1987
Vladimír Havlík, Art is Money, objekt, 1992-2001
Jan Stolín, III5, instalace, 1998
Milan Maur, Opadávání listů tavoly kalinolisté, Dvůr mezi Světovarem a ulicí Mládežníků v Plzni, tisk na ručním papíru, 29. října až 10. prosince 1983. "Vybral jsem větvičku a na ní označil listy tak, že list nejblíž kořenům měl číslo 1 a poslední list na špici větvičky číslo 47. Pak jsem zaznamenal pořadí, v němž listy opadaly."
Eva Výborná, Někde, cyklus fotografií, 2001
Michaela Thelenová, Satelit, cyklus fotografií, 2002-2003