ZČG představila na pozemku U Zvonu nový objekt od známého plzeňského sochaře Benedikta Tolara

Vznik objektu Kulička jsme iniciovali, aby podpořil tvorbu pro veřejný prostor a pomohl zaměřit pozornost plzeňské veřejnosti na pozemek U Zvonu, určený ke stavbě nové budovy galerie, jakožto místa nového kulturního centra.

Dílo je realizováno díky spolupráci Západočeské galerie v Plzni a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU za finanční podpory města Plzně. Projekt je součástí festivalu Kulturní léto Západočeské galerie U Zvonu s Pivotečkou.

Objekt Kulička je významově založen na vzájemném napětí mezi absolutní platónskou formou (koule) a jejím zvrásněným, zmačkaným povrchem. Tento nepravidelný abstraktní povrch povahu útvaru vtěluje do reálné, živé formy s její fyzickou nahodilostí, nedokonalostí a proměnlivostí. Stání před sochou je jiné, než stání před užitným předmětem: stimuluje zvláštní rozhovor mezi „já“ diváka a „ty“ sochy. Promyšlené proporce Kuličky staví před diváka útvar, který jej sice převyšuje, ale nemá nad ním převahu – odpovídá jeho pohledu a vede s ním dialog.

 

 

Benedikt Tolar (*8. 2. 1975 Plzeň)
Studium: 1996–2002 AVU Praha (Karel Nepraš, Vladimír Skrepl)
Autor vystavuje jak ve významných domácích institucích, tak i v rámci skupinových výstav v zahraničí. Je významným českým sochařem střední generace. Ve veřejném prostoru realizoval několik děl v ČR i v zahraničí. Působí jako vedoucí ateliéru Socha a prostor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.
Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie Praha; GASK – Galerie středočeského kraje; Galerie Klatovy / Klenová; Artotéka města Plzně; Sbírka Marek; soukromé sbírky ČR, USA, Německo, Francie, Švýcarsko

 

Aktualizace 27. 6. 2022

Kulička U Zvonu začala žít vlastním životem, rozpoutala vlnu diskusí, ať už pozitivních či negativních. Jsme rádi za tyto reakce. Umění je určitá forma komunikace mezi pozorovatelem a umělcem. Koule je podle starověkých filosofů dokonalý tvar a symbol jednoty. Náš objekt Kulička v některých vzbuzuje fantazii, někdo by chtěl vysvětlení, jiný ji odsoudí. Kolemjdoucí se však musí dotknout, to je přirozená reakce objevování a komunikace již od raného dětství. Naším cílem bylo upoutat pozornost plzeňské veřejnosti prostřednictvím umění na potřebu nové budovy galerie. Místa pro vzácné sbírky, ukryté v depozitářích. Nejen, že jako jediná krajská galerie v ČR nemáme stálou expozici, nedisponujeme ani odpovídajícími prostory pro výkon veřejné služby. Muzeum umění zastává celou řadu funkcí, nejde jen o prezentaci děl.