ZČG je součástí plzeňské nabídky vzdělávacích programů dle RVP

ZČG je součástí nově vydané brožury Vzdělávací programy pro školy dle RVP (Rámcové vzdělávací programy vyhlášené MŠMT ČR), která obsahuje nabídku vzdělávacích programů neformálního vzdělávání v Plzni a je určená učitelům mateřských, základních a středních škol.
K vytvoření přehledného a uceleného materiálu se spojily přední plzeňské instituce neformálního vzdělávání: kromě Západočeské galerie jsou v ní zapojené i Techmania Science Center, ZOO Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, Hvězdárna Plzeň, DinoPark Plzeň, DEPO2015 a Centrum robotiky.
Možnosti zážitkové formy výuky se k pedagogům dostávají v praktické a organizovanější struktuře umožňující snadnou orientaci a rychlý přehled nabídky.
Pro příští školní rok budou Vzdělávací programy pro školy zpřístupněny i na interaktivních webových stránkách.