Zastupitelé města Plzně schválili návrh memoranda k nové budově galerie

Zastupitelstvo města Plzně schválilo návrh Memoranda o spolupráci při realizaci výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni mezi Plzeňským krajem, statutárním městem Plzeň a Ministerstvem kultury České republiky. Výsledek hlasování: 36 pro a nikdo proti.

Vybudování nové galerie by umožnilo zpřístupnit veřejnosti cenné sbírky Západočeské galerie v Plzni. Prostor pro novou galerii byl vytipován v centru Plzně, v lokalitě U Zvonu. Na projekt je nutné zajistit zhruba 820 milionů korun.

„Stavba pro Západočeskou galerii, jejíž mimořádně kvalitní sbírky jsou celá desetiletí uloženy v depozitářích, se připravuje již léta. V roce 2009 proběhla architektonická soutěž, v níž zvítězil projekt navržený studiem Kuba & Pilař architekti. Podpisem memoranda jsme zase o něco blíž k realizaci projektu,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

V memorandu je zakotven příslib, že pokud vláda České republiky schválí navýšení rozpočtu kapitoly ministerstva kultury o 480 milionů korun, budou tyto použity na stavbu galerie, a to v letech 2019 až 2022. Plzeňský kraj avizuje uhradit částku 340 milionů korun, město Plzeň poskytne pozemky. V souvislosti s projektem bylo dosud ze strany Plzně investováno 3,7 milionu korun, a to na přeložky inženýrských sítí a na přípravu napojení technické infrastruktury podle projektové dokumentace. Ze strany Plzeňského kraje bylo dosud investováno 25,7 milionu korun. Stavební povolení nabylo právní moci loni v srpnu.

Západočeská galerie, která má ve svém fondu na 10 tisíc děl v hodnotě přes miliardu korun, nemá možnost prezentovat své sbírky veřejnosti. Nová budova by měla kromě poskytnutí dostatečných prostor také nahradit současné historické objekty, které jsou pro galerii nevhodné. Veškeré sbírky Západočeské galerie v Plzni jsou nyní uloženy v depozitářích, přitom galerie vlastní po Národní galerii například druhou nejcennější sbírku českého kubismu.