Západočeské galerii v Plzni byla předána Umělecká cena města Plzně

Předávání Uměleckých cen města Plzně proběhlo 8. září v Měšťanské besedě za účasti představitelů města Plzně i Plzeňského kraje a dalších osobností kulturního života.

Západočeská galerie v Plzni byla oceněna za výstavu Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh, která se stala uměleckým počinem roku 2020. Ocenění si převzali Roman Musil, ředitel galerie, a autoři výstavy Petr Jindra a Michaela Ottová. Cena je pro nás odměnou a zároveň motivací. Obzvláště u této výstavy bylo náročné připravit celou expozici a zprostředkovat ji návštěvníkům v roce uzavírání kulturních institucí. Jsme rádi, že bylo možné prodloužit termín zápůjček a výstavu jsme zpřístupnili letos v květnu alespoň na měsíc. Obrovský zájem návštěvníků přilákala expozice v jejím závěru, kdy byla ve výstavě po 11 dní originální socha Plzeňské madony, kterou nám laskavě zapůjčila Diecéze plzeňská. K ocenění nám gratuloval také otec biskup Tomáš Holub, který se slavnostního předání cen rovněž zúčastnil. Pro mnohé výstava odhalila význam Plzeňské madony a její ochrannou a zázračnou moc, pro jiné zůstane milou vzpomínkou a uměleckým zážitkem.

Výstavu si můžete připomenout formou přednášek a komentovaných prohlídek.

 

Autorem fotografií z udílení cen je Michal Poustka.