Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890

Krajinomalby zapůjčené z národních galerií v Praze, Bratislavě a Budapešti a z vídeňského Belvederu. Chittussi, Brožík, Mařák, Braunerová a řada malířů z Rakouska a tehdejších Uher. Západočeská galerie v Plzni představuje středoevropskou krajinomalbu druhé poloviny 19. století.