WORKSHOP ATELIÉRU ARCHITEKTURY III. UMPRUM

Místo: 
Masné krámy
Datum: 
27/08/2020 - 13:00

Whorkshop Ateliéru Achitektury III, UMPRUM

27. 8. od 13 do 18 hodin. 

Zajímají vás způsoby prezentace architektonického projektu?
Vyzkoušíte si vlastní přístupy (kresby, modely, digitální modely) na již existujících projektech 20. a 21. století. Workshop je i malou přípravou k příjímacímu řízení.

Lektor: Shota Tsikoliya, Ateliér architektury III, UMPRUM
Více info a přihlášky na emailu: cislerova@zpc-galerie.cz nebo tel.: 377 908 536.