Will Semler, syn původních majitelů Semlerovy rezidence, oslavil 95. narozeniny

5. listopadu se dožil 95 let Will Semler, syn Oskara a Jany Semlerových, kteří na počátku 30. let objednali přestavbu svého bytu na Klatovské 110 podle konceptu Adolfa Loose.

Will (původně Vilém) Semler se narodil v roce 1923 a když rodina v předvečer druhé světové války utíkala před nacismem, bylo mu 15 let. Jeho vzpomínky na plzeňský interiér jsou nicméně velmi živé a výrazně přispěly k autentičnosti při uvádění bytu do původního stavu.  Poskytl cenné informace o původní podobě a fungování bytu a domu a četné další podklady.

Rodina Semlerových žila po emigraci v australském Melbourne a Will se do Semlerovy rezidence podíval po dlouhých 75 letech v červenci 2014, kdy Západočeská galerie v Plzni připravovala její otevření pro veřejnost.

Will Semler také umožnil Západočeské galerii vydání českého překladu své vzpomínkové knihy Rodinné těžítko, která je unikátním a humorně pojatým svědectvím o předválečné Plzni a zachycuje i další osudy kdysi jedné z nejvýznamnějších plzeňských rodin. Přibližuje podrobnosti emigrace v roce 1939 i nové začátky rodiny v Austrálii.

A odpověď Willa Semlera na gratulaci k narozeninám?

"Thank you. I am getting younger every minute!"

Will Semler na schodišti Semlerovy rezidence, 7. července 2014