VZNEŠENOST & ZBOŽNOST. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

28/10/2015 - 20/03/2016
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Andrea Steckerová, Štěpán Vácha, odborný tým
Kurátor: 
Petr Jindra

Mimořádná výstava připravená v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 je prvním uceleným pohledem na výtvarné umění, jež vznikalo v rámci historických hranic Plzeňského kraje od počátku 17. do druhé poloviny 18. století.

Příznivá poloha oblasti vedla k výraznému uplatnění předních uměleckých osobností z Prahy i sousedního Bavorska. Ty zde namnoze dostaly příležitost podat své vrcholné výkony. Místní tvůrci se vyrovnávali s příklady velkých současníků a byly jim svěřovány významné realizace. Výstava názorně představuje jednotlivé objednavatelské okruhy jakými byly kláštery, šlechta a královská města, z nichž vycházely různé typy uměleckých zakázek pro všechny výtvarné obory, s nimiž se zde divák setká. Zvláštní pozornost je věnována předním církevním patronům umění v čele s plaským opatem Evženem Tyttlem, či šlechtickým rodům Lažanských, Kokořovských a Vrtbů. Návštěvníci mají jedinečnou možnost spatřit špičková díla hlavních tvůrců českého baroka – malířů Petra Brandla a Jana Kryštofa Lišky, sochaře Matyáše Bernarda Brauna či architekta Jana Blažeje Santiniho –, která vznikla pro tento region. Některá z nich představují badatelský objev a veřejnost je spatří vůbec poprvé.  Zapůjčena jsou i díla uložená v zahraničních sbírkách (Německo, Rakousko).

Na výstavním projektu se podíleli odborníci z předních badatelských pracovišť v Praze i v kraji a podařilo se pro něj zajistit takové umělecké skvosty, jakými jsou želvovinový oltář z Plas, kompletní soubor Widemannových preciózních alabastrů vytesaných pro hraběte Jana Josefa mladšího z Vrtby, Brandlův nádherný Křest Krista z Manětína či oltářní obraz od Jana Kryštofa Lišky pro farní kostel sv. Václava v Plasích, dlouhá léta považovaný za ztracený, a v neposlední řadě portrét opata Maura Fintzgutha, stavebníka chrámu v Kladrubech, jehož podoba nebyla dosud známa.

Název výstavy Vznešenost a zbožnost naznačuje, jak se v barokním umění s jeho vysokými estetickými nároky jedinečně snoubily ambice sebevědomých objednavatelů a duchovní potřeby, jež byly nedílnou součástí jejich životního stylu, ale i vnitřního životního postoje.

K výstavě vychází odborná publikace připravená širokým badatelským kolektivem.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Přednášky

13. 1. v 17 hodin
Sv. Václav v nebeské slávě a v plné kráse:  Nově nalezené a zrestaurované dílo
Jana Kryštofa Lišky z farního kostela v Plasích
(Štěpán Vácha)

27. 1. v 17 hodin
Barokní umělecké řemeslo v západních Čechách (Jan Mergl)

10. 2. v 17 hodin
Petr Brandl a západní Čechy (Andrea Steckerová)

17. 2. v 17 hodin
Sochař Lazar Widemann a jeho tvorba v západních Čechách
Dílo Matyáše Bernarda Brauna pro západočeské kláštery

(Viktor Kovařík a Terezie Šiková)

24. 2. v 17 hodin
Jan Blažej Santini a jeho následovníci na Plzeňsku (Jakub Bachtík)

9. 3. v 17 hodin
Plaský klášter a jeho příspěvek k západočeskému baroku (Irena Bukačová)

16. 3. v 17 hodin
Barokní nástěnné malířství v západních Čechách (Martin Mádl)

Komentované prohlídky s autory výstavy
so 21. 11. v 15 hodin (Štěpán Vácha)
st 9. 12. v 17 hodin (Andrea Steckerová)
so 9. 1. v 15 hodin (Andrea Steckerová)
so 16. 1. v 15 hodin (Štěpán Vácha)
so 6. 2.  v 15 hodin (Andrea Steckerová)
so 20. 2. v 15 hodin (Štěpán Vácha)
so  5. 3. v 15 hodin (Andrea Steckerová)
so 19. 3. v 15 hodin (Štěpán Vácha)

 

Virtuální prohlídka expozice

 

Publikační a výstavní projekt Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách vznikl ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni a Ústavu dějin uměni Akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Projekt je uskutečněn za podpory Plzeňského kraje, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a společnosti Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury.

Záštitu nad výstavou přijali Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje a Martin Zrzavecký, primátor města Plzně.