Výstava "Z workshopů plzeňských fotografů Anny a Karla Kocourkových" v Dýšině a v ZČG

V Dýšině se koná výstava "Z workshopů plzeňských fotografů Anny a Karla Kocourkových", které probíhaly během roku 2019 jako doprovodné akce k výstavám Západočeské galerie. Vernisáž v Modrém salonku Dýšiná se konala 6. února v 17 hodin, výstava potrvá do 6. března a poté se přesune do přednáškového sálu Západočeské galerie v Plzni. Srdečně zveme!

Vítejte na výstavě fotoamatérů „Fotoworkshop“, který pod vedením známých fotografů, manželů Anny a Karla Kocourkových, v roce 2019 organizovala Západočeská galerie v Plzni jako speciální dílnu k výstavám Z akademie do přírody, Jdi na venkov, a Sobě ke cti, umění ke slávě.

Programové a edukační oddělení ZČG uskutečňuje jako moderní kulturní instituce, otevřená všem věkovým skupinám, mnoho doprovodných akcí (koncerty, křty knih, hudební matiné, Muzejní noci, dílny pro rodiče s dětmi, galerijní animace, projektové dny pro školy, komentované prohlídky). Fotografický workshop pořádala ZČG v loňském roce poprvé a bude mít další pokračování i v roce 2020.

Tentokrát se sešla báječná skupina kreativních a vnímavých lidí, která absolvovala tři víkendová setkání. Pokaždé účastníci absolvovali teoretickou přípravu, komentovanou prohlídku výstavy, poté následovalo vlastní fotografování a vyhodnocení lektory.
Témata (Jdeme fotit krajinu, Zátiší a portrét, Fotografujeme umění) v zastoupení deseti účastníků jednotlivých workshopů jsou prezentována touto výstavou v Galerii Modrý salonek v Dýšiné. Její repríza se uskuteční v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni, v Pražské ulici 13. Své práce návštěvníkům výstav představují: Daniela Brabcová, Milan Fiala, Jaromír Matoušek, Jan Nesvadba, Andrea Frieda Peunerová, Naděžda Popová, Vlasta Ratislavová a Pavla Šigutová.

Organizátoři fotoworkshopů Jiří Hlobil, Iveta Řežábková, Patricie Císlerová a Marcela Štýbrová děkují nejen lektorům - manželům Anně a Karlu Kocourkovým, všem fotografům, ale i paní Slávce Nesvadbové a vedení obce Dýšiná za vstřícnou pomoc s realizací výstavy, instalační skupině Západočeské galerie v Plzni za adjustaci vystavených fotografií. Příjemný estetický zážitek a pozvání na další akce přeje edukační oddělení Západočeské galerie v Plzni!