VÝSTAVA PRACÍ KLIENTŮ TERAPEUTICKÉ KOMUNITY VRŠÍČEK

Výstava je uspořádána v návaznosti na téma aktuální expozice v Masných krámech TRAUMA, TÍSEŇ, EXTÁZE, PRÁZDNOTA / FORMULE PATOSU 1900–2018.

Místo konání: přednáškový sál ZČG, Pražská 13, 2. patro

Výstava se koná od 10. května do 24. května 2018.
Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.