Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh byla zahájena

Slavnostního zahájení 8. 12. se účastnili významní představitelé plzeňského kulturního života Martin Baxa, primátor města Plzně, Marek Ženíšek, náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, Tomáš Holub, biskup plzeňský a Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. I když byl omezen počet osob na setkání, podařilo se uvést výstavu do života. Všichni přítomní také vyzdvihli význam sochy Plzeňské madony.

Uvítání hostů se ujal Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni. O výstavě promluvili také její autoři Petr Jindra a Michaela Ottová. Na závěr výstavě požehnal otec biskup Tomáš Holub, který realizaci takto náročné výstavy v současné době přirovnal k zázraku. Při celebrování požehnání požádal otec biskup o boží požehnání i pro návštěvníky výstavy, aby těm hledajícím přinášela pravdu, krásu a byla jim inspirací.
Záštitu nad výstavou přijali Ilona Mauritzová, hejtmanka Plzeňského kraje, Martin Baxa, primátor města Plzně, Tomáš Holub, biskup plzeňský a Česká biskupská konference.