Výročí narození Augustina Němejce

15. března si připomínáme výročí narození českého malíře Augustina Němejce, jehož tvorba představovala především výjevy ze života prostých lidí žijících na Plzeňsku.

Augustin Němejc se narodil 15. března 1861 v Nepomuku. Nejdříve se na přání otce vyučil hodinářem, ale od roku 1883 začal studovat také malířství, a to u profesora Františka Sequense na Akademii výtvarných umění v Praze, a o rok později se vydal studovat malířství i na Akademii do Mnichova.

Kromě studijních let ovlivnil Němejcovu tvorbu jeho velký obdiv děl Mikoláše Alše a nelze opominout ani Němejcův pobyt v Paříži, jenž mu byl umožněn díky Hlávkovu stipendiu, které získal jako ocenění za obraz Beznadějná láska z roku 1890, dnes uložený ve sbírce Západočeské galerie.

Během pobytu v Paříži se Augustin Němejc sblížil s Vojtěchem Hynaisem, v jehož dílech se inspiroval při malbě opony s alegorickým výjevem Plzně vítající příchod divadelních umění do města. Ta byla určena pro nově vystavěné Městské divadlo v Plzni a namaloval ji mezi lety 1899-1902. Augustin Němejc vytvořil před její samotnou malbou řadu přípravných kreseb, z nichž se některé nachází ve sbírce ZČG, a jejich výběr Vám představujeme.

Další Němejcovy malby můžete vidět v lunetách Jubilejního sálu Západočeského muzea v Plzni, nebo v dnešním Pavlovově ústavu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, kde se nachází Němejcův monumentální triptich s názvem Ze života lidu na Plzeňsku.

Augustin Němejc patří k nejhojněji zastoupeným umělcům ve sbírce Západočeské galerie v Plzni. Celkem se v ní z Němejcových děl nachází 70 maleb a 48 kreseb, což dokazuje autorovo důležité postavení v regionu.