Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800―1914

18/01/2010 - 16/05/2010
výstavní síň „13“
Autor: 
Eva Bendová, Tomáš Winter
Kurátor: 
Ivana Jonáková

Výstava připravená ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Národní galerií v Praze se váže k aktuálnímu tématu 30. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století v českých zemích, konanému v rámci Smetanovských dnů.

Mezi informacemi, kterými nás denně zásobují masmédia, mají nezastupitelné místo zprávy o nejnovějších zločinech a následných trestech. V některých bulvárních a komerčních médiích se dokonce stávají jejich hlavním obsahem. Výstava si klade otázku, jakým způsobem se tato problematika odráží ve výtvarném umění a širší vizuální kultuře v letech 1800–1914. Sleduje, jak jsou aktuální zločiny a tresty reflektovány v dobových obrazech, sochách, kresbách, grafikách, kramářských tiscích, na jarmarečních tabulích, fotografiích, pohlednicích, ve filmu a architektuře.