Věci umění, věci doby / Skupina 42

07/06/2011 - 18/09/2011
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Marie Klimešová
Kurátor: 
Petr Jindra

Průzkum rozsáhlé soukromé sbírky MUDr. Jana Vykoukala nabídl novou příležitost zabývat se proslulým fenoménem českého moderního umění, Skupinou 42.  Reprezentativní kolekce prací zahrnuje všechna tehdejší média, obrazy, kresby, grafiku, fotografii i plastiku.

Výstava v Západočeské galerii je členěna do tří částí – předskupinou (třicátá léta), válečné a poválečné, uzavírající se rokem 1948, a zároveň je instalována v jednoduchém chronologickém sledu jednotlivých let, v jehož rámci je skupinová poetika stylově a tematicky charakterizována a konfrontována s dobovým výtvarným kontextem.  Experimentální charakter raných prací ze třicátých let ukazuje silné individuality začínajících umělců, kteří v prostoru mezi surrealismem a kubismem hledali vlastní výraz. Válečný příklon k civilismu a poválečné směřování k experimentu, resp. figurativnímu znaku, jsou ve výstavě i v knize, kterou právě vydalo nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, jsou představeny takřka kompletním souborem pozoruhodných obrazů, kreseb, fotografií, grafik a drobných plastik všech členů Skupiny (František Gross, Miroslav Hák, František Hudeček, Bohumír Matal, Jan Kotík, Kamil Lhoták, Jan Smetana, Karel Souček, Ladislav Zívr). Dosvědčují různorodost autorských východisek, která později výrazně ovlivnila poválečnou výtvarnou generaci. Vystavená díla se zčásti už dříve objevovala na výstavách věnovaných tomuto široce oblíbenému výtvarnému sdružení, poprvé ale dnes máme možnost vidět sbírku, která čítá více než tři sta prací, v takto kompletní podobě.
V expozici Masných krámů je vystaveno celkem 256 děl. Kvalita prací je přesvědčivá.
Díky prozíravým akvizicím sběratele bylo možno vytvořit strukturovaný výstavní celek spřekvapivými dominantami, který nemá charakter náhodně shromážděného materiálu.  Pro poznání Skupiny 42 má tento soubor velký význam, neboť unikátní charakter řady děl rozšiřuje možnost interpretace zdánlivě dobře známých autorů o nové aspekty, které narušují některé naše zažité stereotypní představy.