Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018

Výstava sleduje proměny expresivity lidského těla, jak ji zachycuje výtvarné umění a vizuální kultura v posledních sto dvaceti letech. Vědomě tak rozvíjí myšlenku německého historika umění a kultury Aby Warburga (1866–1929), že mimetický a gesturální jazyk je nejvlastnějším médiem historické paměti. Idea výstavy se opírá o Warburgův pojem „formule patosu“, jímž označoval umělecké reprezentace vypjatých emocionálních stavů, převzaté ze starověkých rituálů a náboženských projevů. Prostřednictvím obrazů, skulptur, kresby grafiky, fotografie, plakátů i filmových úryvků 77 autorů výstava ukazuje jak se od konce 19. století, v době nastupujícího modernismu, rejstřík formulí patosu rozšířil a umělci nacházeli nové způsoby mentálních stavů a emocí v obraze.

Návštěvníci se setkají s díly, jejichž autory jsou Felix Jenewein, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, František Bílek, Ladislav Šaloun, František Foltýn, Käthe Kollwitz, Quido Kocián, Jaroslav Horejc, Jan Štursa, Dana Kyndrová, Dita Pepe a desítky dalších českých a zahraničních umělců.