Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018

16/02/2018 - 27/05/2018
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Ladislav Kesner
Kurátor: 
Petra Kočová

Výstava se pokouší mapovat proměnu expresivních struktur lidského těla v umění v posledních 120 letech. Idea výstavy se opírá o pojem „formulí patosu“, jímž Aby Warburg označoval umělecké reprezentace vypjatých emocionálních stavů. Termín však lze použít obecněji k postižení výrazového repertoáru (zobrazeného) lidského těla.

Od konce 19. století, v době nastupujícího modernismu, se rejstřík formulí patosu neobyčejně rozšířil a umělecká intence nacházela nové způsoby figurace mentálních stavů a emocí v obraze. Výstava se pokusí definovat několik tendencí či poloh, do nichž se formule patosu rozvinuly a které rámcově shrnuje její název: moderní pokračování reprezentace traumatických a vzrušených emocionálních stavů, reprezentace tísně a úzkosti a konečně moderní a současné „antiformule patosu“, které odkazují k absenci či deficitu emocí spíše než jejich přebytku. Výstava se snaží potvrdit předpoklad, že expresivní struktury lidského těla (právě jako emocionální stavy, k nimž odkazují) jsou kulturně podmíněné – výtvarné umění tak na jednu stranu jejich měnící se polohy zachycuje, současně je však samo o sobě spoluutváří.

Výtvarná díla pokrývají celé spektrum médií, samozřejmě se silným důrazem na skulpturu, včetně fotografie a videa. Exponáty by měly sestávat jak ze známých a mnohokrát vystavených děl, prezentovaných zde v novém kontextu, tak z relativně méně známých prací především současných autorů.

Autoři zastoupení na výstavě
Malba a grafika: Felix Jenewein, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, August Brömse, Maxim Kopf, František Bílek, František Nechleba, Václav Hejna, Josef Liesler, František Foltýn, Viktor Planckh, Erwin Müller, Karel Černý, Karel Holan, Miloslav Holý, Eugen von Kahler, Oswald Voh, Valentin Držkovic, Vlasta Vostřebalová-Fischerová, Rudolf Michalik, Arnošt Paderlík, Vratislav Nechleba, Karel Myslbek, Ferdiš Duša, vybraní autoři socialistického realismu a další.
Ze zahraničních autorů Käthe Kollwitz
Skulptura: František Bílek, Quido Kocián, Jaroslav Horejc, Jan Štursa
Současná malba a skulptura: Ivana Lomová, Jan Poupě, Barbora Myslikovjanova, Kateřina Komm, Muntean a Rosenblum, Volker Stelzmann, Alexander Tinei
Fotografie: Dana Kyndrová, Dita Pepe, Filip Singer

Vystavená díla pocházejí ze sbírek:
Albertina, Vídeň / Belvedere, Vídeň / Galerie hlavního města Prahy / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / Galerie plastik Hořice / Galerie Středočeského kraje / Galerie výtvarného umění v Hodoníně / Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie výtvarného umění v Ostravě / Galerie umění Karlovy Vary / Moravská galerie v Brně / Muzeum umění Olomouc / Národní galerie v Praze / Národní muzeum / Oblastní galerie Liberec / Památník národního písemnictví / Památník Terezín / Regionální muzeum v Teplicích / Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Severočeské muzeum v Liberci / Sbírka Patrika Šimona / Sbírka Roberta Runtáka / Sbírky autorů / Západočeská galerie v Plzni

K výstavě vydává Západočeská galerie tištěného průvodce a v souvislosti s výstavou vyjde rozsáhlá stejnojmenná publikace ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister & Principal.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s autorem výstavy Ladislavem Kesnerem:
28. 3. od 17:45 (pozor změna místo původně avizovaného termínu 21. března!)
18. 4. od 17:00

Přednášky (začátky v 17 hodin)
5. 4. Figura ve výtvarném díle jako nositel intrapsychického stavu jedince
(Vladimír Blažek)
19. 4. Dekadence a expresivní symbolismus jako dvě podoby subjektivního prožitku světa na přelomu 19. a 20. století (Jaroslav Bláha)
16. 5. Duše v těle (Roman Musil)

Pracovní listy pro žáky základních a středních škol a pro veřejnost ke stažení ZDE.

Reportáž ČT – Události v kultuře
Reportáž Plzeň TV (od 5:43)
Aktuálně.cz
Týden.cz