Tiché štěstí

Autor: 
Josef Straka
Rok/interval vytvoření: 
1889

Okruh III. Svět dětství a mateřství. Vkusu dobového umění vyhovovalo líčení matky a dítěte v jejich společném potěšení a spokojenosti. Téma zachycuje jeden z obrazů českého rezidenta ve Vídni, propojující mateřské štěstí s idylou hrajících si venkovských dětí. Obraz je pojí v motivickou směs po způsobu mistra oboru žánrové malby Ferdinanda Georga Waldmüllera z někdejší éry biedermeieru. Harmonický výjev v tomto mixu aktualizuje dcerčino zvědavé přihlížení ke kojení nemluvněte, zatímco chlapec komunikuje se psem, loajálním společníkem domácnosti.