SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století (sympoziální výstava 2017)

Výstava je součástí programu k aktuálnímu tématu 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu SMETANOVSKÉ DNY, letošní téma vědeckého sympozia je „Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“.