ŠUMAVA / Alfred Kubin – Josef Váchal

06/05/2009 - 26/07/2009
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Hana Klínková
Kurátor: 
Ivana Jonáková

Výstava představuje tvorbu dvou významných osobností výtvarného umění: rakouského grafika, spisovatele a ilustrátora Alfreda Kubina (1877–1959) a českého malíře, grafika, dřevorytce a spisovatele Josefa Váchala (1884–1969).

Výstava navazuje na výstavu ŠUMAVA – BÖHMERWALD / ALFRED KUBIN – JOSEF VÁCHAL, která proběhla ve dnech 15. 3. – 1. 6. 2008 v Muzeu moderního umění v Pasově (Museum moderner Kunst / Stiftung Wörlen Passau) pod záštitou bývalého prezidenta České republiky Václava Havla a Jiřiny Rippelové, senátorky Parlamentu České republiky. Autorkou projektu byla Zuzana Jonová za Unii pro dobré sousedství česky a německy mluvících zemí v Praze a sdružení Herzinia v Sušici. Spolupořadatelem výstavy byl Památník národního písemnictví v Praze. V rámci výstavy byl vydán reprint Váchalovy knihy Šumava umírající a romantická v nakladatelství Paseka v Praze za podpory Česko–německého fondu budoucnosti.

V životě i díle obou umělců lze nalézt mnoho paralel a rezonancí. Oba patřili k originálním solitérům tvořícím sice v kontextu dobových výtvarných proudů, ale přesto si jdoucím svou osobitou a osamocenou cestou. Jejich tvorba čerpala z podobných zdrojů, bohaté obraznosti, fantastiky, romantiky, světa snů, mystiky a vizí. Vidění světa obou umělců bylo svérázné, tíhlo k satirické nadsázce, ale zároveň bylo velice vážné a hluboké. Oba milovali Šumavu, která jim osobně zasáhla do života i tvorby. Byla to krajina blízká jejich srdci, byla to krajina jejich duše. Inspirovala je a měla vliv i na jejich další tvorbu, která se Šumavou zdánlivě nesouvisí.

Těžiště výstavy tvoří právě Kubinovy a Váchalovy práce věnované Šumavě. Kubin vytvořil v roce 1930 cyklus litografií „Stilzel“, v roce 1935 dokončil cyklus litografií „Fantazie na Šumavě“, který vyšel tiskem až v roce 1951. Se Šumavou jsou spjaty i jeho další kresby a litografie. Váchal napsal a ilustroval v roce 1929 knihu „Očarovaná Šumava“, v roce 1931 vydal svou knihu textů a dřevorytů Šumava umírající a romantická, v roce 1933 knihu textů a dřevorytů „Christian Heinrich Spiess“. Stejně jako Kubin se vracel k námětu Šumavy řadou prací i v následujících letech. Kubin se s Váchalem osobně nikdy nesetkali, ale věděli o sobě a cenili si navzájem svých prací, i když to byla znalost jen torzovitá.

K výstavě je vydán katalog (nakladatelství Arbor vitae v Praze).

Výstava se koná pod záštitou bývalého prezidenta České republiky Václava Havla
a Jiřiny Rippelové, senátorky Parlamentu České republiky.

Pořadatel:            Západočeská galerie v Plzni
Spolupořadatel:    Památník národního písemnictví v Praze

Díla pro výstavu zapůjčili
Muzeum Šumavy v Sušici
Národní památkový ústav v Českých Budějovicích
Památník národního písemnictví v Praze
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Sbírka Patrika Šimona v Praze
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
soukromí majitelé

Virtuální prohlídka výstavy