Soutěž pro nejmenší - písmeno

Kromě obrazů matek s dětmi a výjevů z rodinného prostředí, které zahrnovaly připomínky toho, cok výchově dětí v kultivované rodině patří, se dobová produkce zaměřovala i na výuku dětí. Ve střední Evropě se k pedagogickým účelům vydávala od přelomu 18. a 19. století obrazová alba k výuce čtení i psaní, jako například Velká abeceda pro malé dítky vydavatele Landfrase. Ukázku z Abecedy najdete i na naší výstavě.

Svým vlastním dětem adresoval Obrázkovou abecedu malíř Karel Purkyně. Vytvořil ji v roce 1867 formou hádanky, ve které kladl důraz na fantazii a paměťové osvojování viditelného světa.

Úkol pro nejmenší školáky: Dokresli k písmenu „N“ obrázky věcí, zvířat či rostlin, které znáš a v řádku pod obrázkem je pojmenuj.

Výtvory vašich nejmenších nám pošlete na e-mail cislerova@zpc-galerie.cz. Tři vylosovaní obdrží skládanku PUZZLE s obrazem ze sbírek ZČG v Plzni.

Soutěžit můžete do neděle 17. 5. 2020.

 

Příloha: