Soutěž – Písmo doma i venku

Kreativní výzva pro žáky, studenty, rodiče s dětmi i dospělé.

Výstava BAOABC je rozvíjena pomocí abecedy. Dnes se zastavíme u P, které představuje „PÍSMO“. Je to soubor grafických značek a znaků, kterými zaznamenáváme zvuky, slova, myšlenky… Kromě základního dělení písma na patkové a bezpatkové, existují dnes různé typy písma – tzv. „fonty“. Osobité rysy zvoleného písma ovlivňují charakter sdělení. Poučený typograf i grafický designer to dobře vědí a volí písmo obsahu „na míru“. Jako například Magdalena Rutová ve své audioknize RADIO BUCH.

Hledejte nejprve v domácím prostředí a potom venku věci a místa, kde se objevuje PÍSMO. Všímejte si zajímavého typu písma, jeho propojení s obrazem, umístění do formátu, nebo barevné kombinace. Vyfotografujte si svůj „nález“, zaměřte se na celek i detail. Zapište si, kde jste konkrétní objekt s písmem nalezli (kniha v mé knihovně, obal od sušenek, reklamní potisk na tašce, nálepka na sklenici kečupu, reklama na tramvaji, vývěsní štít obchodu, plakát na zastávce trolejbusu…). K zápisu poznamenejte, čím vás písmo zaujalo, proč se vám jeho užití na dotyčném místě líbí, nebo ne.

Nejzajímavější fotografii a vaše poznámky k písmu nám zašlete do 7. 12. 2020 na adresu edukace@zpc-galerie.cz. Vylosovaní výherci obdrží 2 volné vstupenky do galerie a pracovní list k výstavě BAOABC, z něhož si sami mohou vytvořit knížku.