Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960

Výstava představuje známé i méně známé soukromé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území, jejich majitele, zaměření, stejně jako jejich následné osudy.

Příloha: