Setkání s Willy Semlerem, synem objednavatelů Loosova interiéru na Klatovské 110 (7. 7. 2014))

Západočeská galerie v Plzni pořádá setkání s novináři u příležitosti mimořádné návštěvy pana Willyho Semlera, syna objednavatelů loosovského interiéru, který má ZČG ve správě a jehož otevření pro veřejnost ve zrekonstruované podobě připravuje na rok 2015 v rámci projektu Evropské hlavní město kultury. Nyní devadesátiletý Willy Semler žije v Austrálii a v cenném bytě navrženém podle konceptu Adolfa Loose žil až do emigrace v roce 1939, kdy mu bylo 15 let. Interiér bytu rodiny Semlerových jako jediný ze souboru loosovských bytů v Plzni používá plný raumplan. Západočeská galerie v Plzni bude novinářské obci poprvé prezentovat svůj projekt obnovy interiéru bytu a plánované umístění centra pro výzkum architektury Plzeňského kraje.