Sekal a Japonsko

Výstava je zaměřena na pozoruhodný vztah mezi tvorbou Zbyňka Sekala (1923–1998) a vizuální estetikou tradiční japonské kultury včetně její specifické citlivosti k přírodnímu materiálu. Umělec měl v posledním desetiletí svého života dvakrát příležitost navštívit Japonsko (r. 1989 a 1997) a nalezl v něm hluboké souznění  se svou tvorbou. Projekt je založen na konfrontaci vybraných ukázek Sekalovy sochařské tvorby s tradičním japonským uměním; neméně důležitou součástí výstavy je i výběr ze souboru amatérských autorových fotografií. Expozici  doprovázejí vybrané pasáže ze Sekalových deníkových zápisů vztahující se k prvnímu pobytu v Japonsku, které jsou autentickým svědectvím o střetu Evropana s tradiční japonskou kulturou.