S časem pod kůží. Tomáš Císařovský – Bohdan Holomíček

14/06/2023 - 01/10/2023
výstavní síň „13“
Autor: 
Petr Vaňous
Kurátor: 
Marcela Štýbrová

Výstava fotografa Bohdana Holomíčka (1943) a malíře Tomáše Císařovského (1962) sleduje průniky dvou výrazově i generačně jinak založených výpovědních světů. Díla obou autorů totiž vykazují podobnou intuitivní citlivost k opakujícímu se řádu platnosti historických, společenských a přírodních jevů, jejichž kontrapunktem je vždy konkrétní dějová konstelace a konkrétní lidský osud. Na jedné straně veletok historického času, který se ustaluje zpětným pohledem, na straně druhé konkrétní jedinci, kteří jednají, aby naplnili své ideje tím, jak nebo kde žijí.

Tematizace žití se v rámci historického času a jeho podmínek často transformuje v nepřímo kladené otázky přežití. Existenciální podtext se díky zvýšené pozornosti obou autorů k proměnám času dostává zcela přirozeně do jejich tvůrčí práce a proměňuje se ve svědectví.

Autorem koncepce výstavy je Petr Vaňous.