Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století (sympoziální výstava 2015)

Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v Praze k programu 35. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století na téma „Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století“, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.