Projektové vyučování pro SŠ a gymnázia: INTERIÉRY DUŠE

Semlerova rezidence
Výstava Interiéry duše v Masných krámech
Benedikt Tolar, TOTO NENÍ LOOS, 2017
Zveme školní skupiny ke spolupráci se Západočeskou galerií v návaznosti na stejnojmennou výstavu v Masných krámech (do 30. 4. 2017).

Klíčová témata:
Adolf Loos, architektura, Loosovy interiéry v Plzni, Plzeň mezi dvěma světovými válkami, osudy plzeňských židovských rodin, holokaust, osudy Loosových interiérů po válce, funkcionalismus, kultura bydlení, materiály v interiéru

Postup:
1. Návštěva Semlerovy rezidence na Klatovské 110 (dle domluveného harmonogramu, s výkladem – skupinky po max. 15 studentech) : Loos a jeho pojetí interiéru pro bohaté plzeňské zadavatele, pojem „raumplan“, použité materiály, společenské souvislosti                                 
2. Komentovaná prohlídka výstavy Interiéry duše v Masných krámech (případně s pracovním listem, s aktivitou); prezentace uměleckých projektů třinácti současných umělců mladší a střední generace, kteří reagují svým způsobem na estetickou kvalitu Loosových plzeňských rezidencí, i dramatické osudy jejich židovských obyvatel
3. Loos – Plzeň – souvislosti (kniha, vydaná ZČG u příležitosti výstavy v r. 2011 – materiál pro učitele výtvarné výchovy i historie pro práci ve škole): příběhy rodin i osudy konkrétních interiérů, historické a společenské souvislosti
4. Školní projektové vyučování: Interiéry duše jako téma ke studiu relevantních materiálů a doplnění informací v hodinách dějepisu + vlastní výtvarná tvorba žáků na základě podnětů z návštěv (ad. 1., 2.)
5. Výstava studentských prací na téma Interiéry duše v přednáškovém sále ZČG (dle předem domluveného termínu – doba trvání cca 7 -14 dnů) + uspořádání vlastní vernisáže (příležitost pro představení školy rodičům, veřejnosti i zřizovateli); příprava pozvánek a propagace ve spolupráci se ZČG, instalace výstavy ve spolupráci se ZČG

Časový harmonogram:
- návštěva Semlerovy rezidence a účast na programu v galerii: začátek března
- tvorba ve škole březen, duben
- výstava konec dubna, případně začátek května

Kontakt:
Mgr. Marcela Štýbrová, stybrova@zpc-galerie.cz, tel. 377 908 515, 777 998 535
Mgr. Jiří Hlobil, hlobil@zpc-galerie.cz, tel. 377 908 513, 777 484 973