Projekt nové budovy Západočeské galerie v Plzni

Projekt nové budovy Západočeské galerie v Plzni vznikl vzhledem k dlouhodobému působení galerie v provizorních podmínkách. Toto provizorium trvá už bezmála 70 let, od samotného vzniku ZČG v roce 1954. Vlastní projekt se připravuje již 13 let.

Proč je nutné postavit novou budovu galerie?

Spravujeme více než 13 000 exponátů v hodnotě přesahující 1,5 miliardy Kč. Tyto sbírky jsou uloženy v naprosto nevyhovujícím depozitáři, kde podmínky naše jedinečná díla přímo ohrožují. Kapacitně je depozitář rovněž vyčerpán. Tyto skutečnosti jsou v rozporu se zákonem 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy.

Jako jediná krajská galerie výtvarného umění v ČR nemáme z prostorových důvodů stálou expozici. Je tak porušována povinnost zpřístupňovat sbírky veřejnosti.

Současné podmínky, v nichž ZČG operuje, neodpovídají soudobým muzejním standardům. Nemůžeme poskytovat odpovídající zázemí veřejnosti a není umožněn další rozvoj instituce. Nová budova poskytne komplexní zázemí pro všechny důležité provozy, které galerie potřebuje a řadu z nich doposud nemá, anebo nejsou k dispozici v požadované kvalitě: výstavní prostory pro stálou expozici a pro příležitostné výstavy, centrální depozitář včetně tranzitního depozitáře, restaurátorský ateliér, výtvarný ateliér pro edukační účely a pro pořádání workshopů, audiovizuální sál pro pořádání kulturních akcí, knihovna, bookshop, kavárna, úložné prostory pro výstavní mobiliář a administrativu.

Nová budova poskytne zázemí pro trvalé vystavení druhé nejvýznamnější sbírky kubismu ČR po Národní galerii a pro trvalé vystavení exkluzivní kolekce děl světově proslulého umělce a plzeňského rodáka Ladislava Sutnara.

Budova se stane novým symbolem reprezentace Plzeňského kraje a novou dominantou města Plzně, přinese nárůst poštu návštěvníků a zvýšení zájmu zahraničních turistů.


Jaký je současný stav projektu?

Vítězný návrh nové budovy Západočeské galerie vzešel z mezinárodní veřejné architektonické soutěže. Jeho autory jsou brněnští architekti akad. arch. Ladislav Kuba a Ing. M.A. Tomáš Pilař (Kuba & Pilař architekti, s. r. o.), kteří patří mezi nejoceňovanější současné architekty v ČR.

Budova má od roku 2016 stavební povolení a od minulého roku hotovou prováděcí projektovou dokumentaci. Na projekt byla získána dotace MKČR ve výši 15 % z vysoutěžené částky.

 

Proč není vhodná rekonstrukce jiného staršího objektu?

Novostavba je mnohem lepším řešením než rekonstrukce nějakého staršího objektu, který původně sloužil zcela jinému účelu. Při takovéto rekonstrukci nikdy nebudou zajištěny ideální podmínky pro činnost galerie a rekonstrukce by byla nákladnější než stavba nové budovy a trvala by mnohem déle.

 

Proč byla vybrána lokalita U Zvonu?

Pozemek U Zvonu, kde by měla nová budova galerie stát, byl od středověku zastavěn. Prázdné místo po demolici bloku činžovních domů v roce 2002 je tedy nutné vnímat jako něco, co do této lokality nepatří, a tento názor zastávají jak architekti – urbanisté, tak i památkáři. Z těchto důvodů je zcela logické, že pozemek bude opět zastavěn.

Pozemek je pro umístění galerie mimořádně vhodný. Nachází se v samotném centru města, v bezprostřední blízkosti náměstí i jedné z historických budov, které ZČG využívá – výstavní síně Masné krámy. Je to klidné, tiché a neprašné prostředí v zeleni, vyhledávané veřejností, ideální pro galerii výtvarného umění. Právě v této lokalitě vzniká jakási kulturní zóna, jakou je vídeňská Ringstrasse, berlíský Museumsinsel či mnichovská Kulturviertel, kde jsou soustředěny kulturní instituce.

K výsadbě stromů na pozemku U Zvonu došlo ještě před vyhlášením veřejné architektonické soutěže v roce 2009. Předpokládalo se, že v době zahájení stavby budou stromy ještě mladé a tudíž schopné přesazení.

Situovat novou budovu na periferii města by problematizovalo její smysl, například z hlediska dostupnosti pro veřejnost, zejména pro školní mládež a rodiče s dětmi.

 

Pevně věříme, že si jak plzeňská veřejnost, tak i návštěvníci našeho města zaslouží možnost prohlédnout si poklady, které jsou nyní odsouzeny k přežívání v depozitáři, v reprezentativním a moderním prostoru, který zároveň bude i něčím více než pouze výstavní síní. Doufáme, že se nová budova ZČG stane místem setkávání všech lidí, kteří si uvědomují důležitost uchovávání a zpřístupňování kulturního odkazu našich předků i tvorby současných výtvarných umělců.

 

 

 

Projekt nové budovy ZČG a s ním spojenou výstavu blíže představili ve dvojici videí ředitel ZČG Roman Musil a jeden z architektů vítězného návrhu budovy Tomáš Pilař.