PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

20/03/2020 - 31/05/2020
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Darina Zavadilová, Alžběta Brůhová, Klára Peloušková, Vojtěch Märc, Markéta Vinglerová, Martin Vaněk
Kurátor: 
Petra Kočová

Spolupráce je nezbytnou součástí fungování a rozvoje lidské společnosti. Obzvláště v současné době se ukazuje, že propojení mezi jednotlivci i obory přináší lepší a komplexnější řešení nejrůznějších aktuálních potřeb a problémů. Výstava studentů UMPRUM Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM dokazuje sílu sdílení a vzájemné pomoci.

Výstava Přihraj! se od předchozích velkých bienálních výstav UMPRUM vymyká. Poprvé se představí mimo hlavní město Prahu, a to v prostorách Masných krámů Západočeské galerie v Plzni. Druhou novinkou je téma výstavy - Spolupráce. Soubor děl není jako dříve pouze výběrem toho nejlepšího, co studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové vytvořili, ale pojí jej spolupráce na nejrůznějších úrovních.
Výstava se snaží prostřednictvím vybraných děl a jejich kontextualizace kriticky nahlížet na různé aspekty spolupráce ve školním prostředí a reflektovat (ne)jedinečnou pozici autora v tvůrčím procesu. Spolupráci přitom vnímá jako síť vzájemných vztahů, návazností a kauzalit, ať již s výrobci, technology, zadavateli, pedagogy nebo dalšími spoluautory. Přihraj! je zde metaforou vnějšího pokynu, ale i vnitřní vůle ke spolupráci. Ta sice sama o sobě nemusí být zárukou dobrého výsledku, nabízí se však jako východisko pro tvůrčím oborům vlastní překračování disciplinárních omezení.
Vzájemná propojenost a síť vazeb je zachycena i v architektonickém ztvárnění a grafickém vizuálu výstavy odkazujícím na jakousi mapu či herní plán. Pro instalaci byly využity různé stavební materiály, které po deinstalaci expozice mohou být opět plnohodnotně využity.
Spolupráce se netýká jen tvorby, ale celkového přístupu k životu, sdílení a udržitelného chování.

Koncepce výstavy: Darina Zavadilová, Klára Peloušková, Vojtěch Märc, Alžběta Brůhová
Kurátoři: Darina Zavadilová, Klára Peloušková, Vojtěch Märc, Martin Vaněk, Markéta Vinglerová, Alžběta Brůhová
Vystavující autoři: Barbora Indráková, Igor Machata, Jakub Herza, Marie Stefanová, Vojtěch Tecl, Aneta Honzová, Barbora Vildová, Dita Lešovská, Michael Rosa, Radek Brezar, Nela Kuhnová, Karolína Vintrová, Tomáš Chludil, Anežka Minaříková, Barbora Satranská, Klára Němečková, Cindy Kutíková, Jakub Delibalta, Daniel Kinský, Jan Šindler, Marie Urbánková, Vít Škop, Aleš Hnátek, Amálie Koppová, Barbora Procháková, David Ramdan, František Jungvirt, Jan Grabowski, Martin Franček, Ondřej Stára, Vojtěch Bašta, Barbora Dayef, David Nosek, Jan Kolský, Lea Petříková, Marie Tučková, Vojtěch Novák
Grafické zpracování: Josefína Karlíková
Architektonické řešení výstavy: Alžběta Brůhová

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

čt 26. 3. 2020 od 17 hodin
Korálkový workshop pro veřejnost – Ateliér textilní tvorby UMPRUM

čt 16. 4. od 17 hodin
Komentovaná prohlídka – Darina Zavadilová (kurátorka výstavy), Katedra teorie a dějin umění UMPRUM

čt 21. 5. od 17 hodin
Přednáška: Umprumáci a idea společné práce na začátku 20. století – doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D., Katedra teorie a dějin umění UMPRUM

pá 29. 5. (Muzejní noc)
16–18 hodin – Recyklační dílna – workshop pro veřejnost – Halina Haškovcová, Dílny UMPRUM
18–19 hodin – Komentovaná prohlídka – Klára Peloušková (kurátorka výstavy), Katedra teorie a dějin umění UMPRUM