Příběh Semlerovy rezidence znovu ožívá díky Západočeské galerii v Plzni

Slavnostní otevření Semlerovy rezidence se uskutečnilo 19. září 2022.

Centrem pozornosti milovníků architektury a kulturních památek se stala Semlerova rezidence na Klatovské třídě v Plzni, jejíž slavnostní otevření se uskutečnilo 19. září 2022. Památkový objekt společně otevřeli ministr kultury Martin Baxa, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, radní PK pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka, ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil a Petr Domanický, autor expozice Trojrozměrný příběh Adolfa Loose a Heinricha Kulky a prohlídkových tras. Plzeňský kraj objekt získal v roce 2012 a předal jej do správy Západočeské galerii v Plzni, která dům rekonstruovala a restaurovala ve třech etapách a nyní po téměř deseti letech náročných prací představila hotové dílo veřejnosti. Prohlídkové trasy v historickém bytovém interiéru budou zpřístupněny od 23. září 2022. Více informací o prohlídkách naleznete na www.semler.cz.

Západočeská galerie v Plzni spravuje Semlerovu rezidenci od roku 2012. Ihned po převzetí objektu do správy začaly práce na přípravě plánů rekonstrukcí a restaurování celého objektu, které byly rozděleny do tří etap. První fáze oprav začala již v roce 2013, kdy byla provedena revize střech a izolace podkroví a suterénu a vybouráno bylo také několik novodobých konstrukcí.

V rámci 2. fáze byly v roce 2015 provedeny opravy plochých střech a byly rekonstruovány přípojky a vnitřní rozvody. Součástí prací bylo restaurování nejvíce poškozených prostor včetně vstupního vestibulu, šatny a zimní zahrady v historickém bytovém interiéru. Po těchto opravách byla rezidence částečně zpřístupněna veřejnosti v letech 2015–2018 v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

V období 2019–2021 se realizovala rozhodující etapa rekonstrukce a restaurování. V jejím rámci došlo ke stavební opravě takřka celého objektu, interiéru i exteriéru včetně fasády a garáží. Byla zrestaurována většina dochovaného vybavení historického bytu, ale také bylo obnoveno mnoho detailů, které se v originále nezachovaly. Restaurátoři provedli například složitou opravu makasarové podlahy velké obytné haly, prostoru kuchyně a přípravny, pokojů manželů Semlerových, dětských pokojů, horní haly ad. Nejnáročnější byla oprava osmibokého prostoru jídelny, která byla nejvíce poškozena. Restaurátor musel kompletně rozebrat silně narušené mahagonové obklady, srovnat deformované desky, každou zrestaurovat a osadit na původní místo.

Finančně se na rekonstrukci a restaurování rezidence podílely Plzeňský kraj a Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celkové náklady, které byly vynaloženy na stavební práce, restaurování, architektonickou studii, projektovou dokumentaci, archeologický průzkum, geodetické zaměření, vnitřní vybavení a další položky, čítají 110 miliónů korun.

 

Semlerova rezidence, Západočeská galerie v Plzni, Klatovská třída 110, Plzeň
Autor expozic, prohlídkových tras a odborný dozor za ZČG: Petr Domanický
Projekt: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o.
Veselák+Toman architekti
Stavební dozor: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s.
Hlavní dodavatel stavby: SILBA-Elstav, s. r. o., Letkov
Vybavení interiéru: Design By Hy s. r. o., Praha / KOŽELUHA – ČESKÝ TRUHLÁŘ s. r. o., Plzeň
Grafické řešení: Bušek+Dientsbier
Technický dozor za Západočeskou galerii v Plzni: Jan Brčák