Představení nově zrestaurované středověké sochy SVATÉ MARKÉTY Z CHOMLE (původem z Rokycanska)

Západočeská galerie představila veřejnosti vzácnou dřevěnou sochu Svaté Markéty pocházející z kostela ve vsi Chomle u Radnic na Rokycansku. Náklady na odbornou restaurátorskou obnovu přesáhly sto tisíc korun.