Přednáška: Vladimír Mandl – právník s hlavou ve hvězdách

Místo: 
Masné krámy
Datum: 
26/08/2021 - 17:00

V rámci doprovodného programu k výstavě Západočeské galerie v Plzni „Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957“ přiblíží PhDr. Jitka Janečková z Archivu města Plzně osobnost v současnosti téměř zapomenutou, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 80 let.

Plzeňan doc. JUDr. Vladimír Mandl (1899–1941), syn prvního plzeňského starosty, pozdějšího náměstka starosty JUDr. Matouše Mandla (1865–1948), působil jako advokát a právní teoretik, který jako první na světě formuloval principy kosmického práva. Od dětství se zajímal o konstrukce letadel a svůj první šestimetrový jednoplošník Blériotova typu stavěl již v roce 1912. Později se stal se členem Západočeského aeroklubu a v roce 1929 diplomovaným pilotem – letcem (Obr.  Portrét V. Mandla + Letec ZČA na snímku vpravo; zdroj: Archiv města Plzně, fond Vladimír Mandl).

Mezi lety 1927–1929 se věnoval automobilovému a leteckému zákonu i mezinárodnímu leteckému právu ve srovnání s československou legislativou. Jeho práce Letecké právo byla poctěna státní cenou ministerstva spravedlnosti pro rok 1928. Po jmenování soukromým docentem v oboru práva průmyslových podniků v roce 1932 potom v letech 1933–1940 přednášel Právo průmyslové a průmyslovou politiku na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT, dále Právo průmyslové na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství. Absolvoval studijní cesty do SSSR, po Evropě a při pobytech v USA v letech 1935–1937 navázal mnohé vědecké styky.

Právník Mandl však stále více vzhlížel ke hvězdám v úvahách o právních důsledcích astronautiky i o možných národohospodářských následcích zalidnění vesmíru v práci Das Weltraum-Recht. Ein Problem der Raumfahrt, vydané v Německu v roce 1932. Právní aspekty při letech do vesmíru a principy raketového letu s vlastními náměty přiblížil v tomtéž roce v knize Problém mezihvězdné dopravy. (Obr.  Obálka Mandlovy knihy Problém mezihvězdné dopravy; zdroj: Archiv města Plzně, fond Vladimír Mandl). V roce 1932 a 1935 prokázal své technické znalosti a konstrukční schopnosti podáním dvou patentů Patentnímu úřadu Československé republiky. Prvním se stal vynález explozního parního motoru a druhým návrh výškové rakety. Její konstrukci popsal v díle Die Rakete zur Höhenforschung (1934). Tím se zařadil do čela průkopníků československé kosmonautiky.  (Obr.  Mandlův patent výškové rakety; zdroj: Archiv města Plzně, fond Vladimír Mandl). V letech 1936–1940 se pilně podílel na činnosti Plzeňského odboru Technického musea československého. Až do svého předčasného úmrtí na tuberkulózu dne 8. 1. 1941 v sanatoriu v Nové Vsi pod Pleší na Příbramsku v nedožitých 42 letech spolupracoval při získávání plzeňských exponátů letecké sbírky pro dnešní Národní technické muzeum.

 

Dle současných vládních opatření musí návštěvníci kulturních akcí doložit potvrzení o očkování, nebo negativní test, nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid-19.