Přednáška: Umění na výstavách Krasoumné jednoty na přelomu 19. a 20. století

Místo: 
Masné krámy
Datum: 
07/12/2022 - 17:00

Doprovodný program k výstavě Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914. Přednáší Roman Musil, spoluautor výstavy.