Přednáška: Sakrální umění ve sbírkách ZČG

Místo: 
přednáškový sál, Pražská 13
Datum: 
05/10/2022 - 17:00

Přednáška v rámci podzimního programu Letnice umělců 2022. Přednáší Petr Jindra.