Přednáška: Rodina Mánesů a proměny umělecké scény

Místo: 
přednáškový sál, Pražská 13
Datum: 
05/05/2022 - 17:00

Přednáší Pavla Machalíková (Ústav dějin umění Akademie věd ČR).

Průzkum dobových výstav a s nimi spojených recenzí a dokumentů poskytuje nové detaily o působení rodiny Mánesů (především Antonína a syna Josefa), zejména ve 40. letech 19. století. Je známo, že jejich postavení na domácí scéně bylo v té době složité, protože stáli v opozici proti mnichovským trendům, o jejichž zavedení do Prahy se snažili představitelé oficiálních uměleckých institucí. Ale současně se ukazuje, že kritika namířená proti Antonínovi nebyla jednoznačná a že ani Josefovy postoje proti cizím inovacím nebyly bezvýhradné. Přednáška se zaměří na tuto situaci.

 

Doprovodný program k výstavě Dílo a proměna umělecké scény.