Přednáška: První vzduchoplavec v Plzni? Vzlety Francouze Henriho Beudeta

Místo: 
Masné krámy
Datum: 
09/11/2021 - 17:00

Přednáší Michal Plavec (Národní technické muzeum). Doprovodný program k výstavě Aviatika v české vizuální kultuře 1783 –1957.

V polovině sedmdesátých let 19. století nejčastěji vystupovali v zemích Koruny české francouzští větroplavci Henri Beudet a Theodore Sivel. Oba také zavítali do západočeské metropole, ale pouze Henri Beudet zde několikrát vzlétl v říjnu 1874 a dubnu 1875. Místní noviny o jeho letech informovaly, ale v poslední době se objevila otázka, zda byl Henri Beudet skutečně tím prvním vzduchoplavcem, který se vznesl nad západočeskou metropoli. Co zatím víme a co nám naopak uniká v souvislosti s prvními balonovými plavbami v západních Čechách, se můžete seznámit na této přednášce.