Pracovní listy k výstavě Linky komiksu

Stáhněte si pracovní list k výstavě Linky komiksu pro školní mládež a zvídavé dospělé.

Výstava nahlíží na komiks v poněkud jiném světle, než bývá obvyklé. Její autoři Eva Bendová a Václav Šlajch pomocí čtyř ‚linek‘, rozlišených v instalaci barevně, naznačili vzájemné inspirace a stylové projevy výrazných kreslířských osobností českého i světového komiksu - zjednodušeně to, že si nějaký autor od jiného něco půjčil.